De laatste tijd komen er steeds vaker berichten dat er veel zwerfafval achtergelaten wordt op ons sportpark!

Het sportpark is vrij toegankelijk en ligt er perfect bij, mede door het onderhoud dat gedaan wordt door onze vrijdagmorgen-vrijwilligers!

Laten we dit zo houden en gooi je afval in de afvalbak voordat je het sportpark verlaat!!

Hiermee voorkom je een hoop ergernis en werk voor onze (schaarse) vrijwilligers.

Het bestuur