LIDMAATSCHAP

U kunt zich aanmelden als lid bij Alwin Huisjes door het aanmeldingsformulier in te vullen.

Voor betaling van de contributie is het mogelijk gebruik te maken van automatische incasso. U moet ons dan machtigen. U moet dan de doorlopende machtiging invullen.

De contributie voor het seizoen 2016/2017 voor spelende leden is:

  • voor pupillen (tot 12 jaar): € 8,00 per maand;
  • voor junioren (tot 18 jaar): € 12,00 per maand;
  • voor senioren: € 16,00 per maand.

Als u geen spelend lid bent, maar lid van de vereniging wilt zijn, dan betaalt u € 12,00 per maand. Als lid van onze vereniging wordt u ook lid van de KNVB.

Als u onze vereniging alleen financieel wilt steunen, dan kunt u donateur worden voor (minimaal) € 32,00 per jaar. Om u aan te melden moet u het machtingsformulier in vullen.

Het lidmaatschap van v.v. Bruchterveld kan tweemaal per jaar beeindigd worden, namelijk op 1 januari of op 1 juli – (In praktijk betekent dit dat de het innen van de contrbutie gestopt wordt op deze datum)

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u contact op nemen met Alwin Huisjes:ledenadministratie@vvbruchterveld.nl