LIDMAATSCHAP

U kunt zich aanmelden als lid bij door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren bij Harry Bolks of Alwin Huisjes.

De contributie voor het seizoen 2022/2023  is:

Spelende leden (wel KNVB lid)

  • voor pupillen (tot 12 jaar): € 10,00 per maand;
  • voor junioren (tot 18 jaar): € 14,00 per maand;
  • voor senioren: € 19,00 per maand;
  • Dit is exclusief €1,00 voor het kledingplan.

Niet spelende leden (wel KNVB lid)

  • Voor alle leden €12,00 per maand

Verenigingsleden (geen lid KNVB)

  • Voor alle leden €10,00 per maand

Donateurs (geen KNVB lid)

  • Minimaal €32,00 per jaar

Het lidmaatschap van v.v. Bruchterveld kan tweemaal per jaar beëindigd worden, namelijk op 1 januari of op 1 juli – (In praktijk betekent dit dat de het innen van de contributie gestopt wordt op deze datum)

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u contact op nemen met Harry Bolks: ledenadministratie@vvbruchterveld.nl