Voorzitter Henk Reinders voorzitter@vvbruchterveld.nl
Secretaris Sander Hutten secretaris@vvbruchterveld.nl
Penningmeester Evelien Poortman penningmeester@vvbruchterveld.nl
Bestuurslid TZ Jeugd Vacant
Bestuurslid TZ Senioren Alwin Huisjes  alwin@vvbruchterveld.nl
Bestuurslid Sponsoring Wim Otten
Bestuurslid Kantinezaken Tina Welleweerd