Oprichting

De voetbalvereniging ‘Bruchterveld’ is officieel opgericht op 26 januari 1968. De oorspronkelijke naam was VIOS ’68. VIOS staat voor Vooruitgang Is Ons Streven. Dit is door het Bondsbestuur niet goed gevonden, omdat er meerdere verenigingen in de buurt deze naam droegen. De oprichting werd goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 4 december 1968, ondertekend door de toenmalige Minister van Justitie, C.H.F. Polak en werd op maandag 17 maart 1969 bekend gemaakt in De Staatscourant (nr. 53).

Op 21 juni 1968 was de eerste ledenvergadering die in het teken stond van de eerste vriendschappelijke wedstrijd en het vaststellen van het aantal beschikbare leden voor de competitie. Voor de eerste competitie hadden we 2 seniorenteams en B-junioren. De training van de senioren werd verzorgd door Hein ten Brinke, de junioren stonden onder leiding van Allard Weiden. De door Plaatselijk Belang in 1967 aangelegde speelweide voldeed net aan de afmetingen van een speelveld en de kleedkamer werd door het bestuur met een aantal leden eigenhandig in elkaar getimmerd. Er was slechts 1 kraan en daar kwam alleen koud water uit.

Strijdbaar en Vooruitstrevend

Veel voetballers die voorheen bij omliggende verenigingen speelden kwamen naar Bruchterveld. Het tweede seizoen kwam er dus een 3e elftal bij. In september 1970 verscheen het eerste clubblad ‘Kontakt met de v.v. Bruchterveld’. Inderdaad met een K volgens de nieuwe spelling.

M.i.v. de 4e jaargang verscheen het voor het eerst met de titel ‘Doar mut ’t op an’. Deze naam ontstond omdat Sjaan Veneman, speler van het toenmalige 1e elftal, de gewoonte had om na elke goede actie te roepen : ‘Doar mut ’t op an’. Deze strijdkreet, die duidelijk een opbouwende lading had, werd op voorstel unaniem tot titel van het clubblad gebombardeerd. Tot op de dag van vandaag vertaalt de titel nog steeds een nobel streven.