AGENDA V.V. BRUCHTERVELD

(meldt je activiteit via alwin@vvbruchterveld.nl en het wordt toegevoegd!)
28 sept Vrouwen 25+ thuis 20:00
3 okt Ledenvergadering voetbal 20:00
5 okt Klaverjassen 20:00
12 okt Vrouwen 25+ thuis 20:00
2 nov Klaverjassen 20:00
24 nov Hollandse Avond 20:00
30 nov Vrouwen 25+ thuis 20:00
7 dec Klaverjassen 20:00