Senioren, Algemene zaken Patrick Ribberink
Dames, Meisjes Rosanne Waterink  rosanne@vvbruchterveld.nl
C, D, E en F Sander Hutten
Bestuur, Technische Commissie Henk Reinders
Sponsoring, Klaverjassen Barry Meulenkamp
Tricolore, Toto Alwin Huisjes alwin@vvbruchterveld.nl
Technische vragen Alwin Huisjes alwin@vvbruchterveld.nl