vv Bruchterveld zet in op verdere verduurzaming

Tijdens de ledenvergadering is de voortgang van de verduurzamingsplannen door Richard Hugen en Ronald Muis toegelicht.

Eerst werd er teruggeblikt naar de gerealiseerde zonnepanelen. De 58 panelen zijn afgelopen zomer door installateur Loohuis op de daken van de kantine en kleedkamers, zie het filmpje die door Inge Hemmink Media is gemaakt.

Hiermee is vv Bruchterveld energieneutraal qua elektraverbruik!

Om onze sportaccomodatie verder te verduurzamen zijn we nu bezig om de gasgestookte cv ketels en boilers te vervangen voor warmtepompen.
Ook wordt er gekeken om het leidingwerk te vervangen.
Om het extra energieverbruik te compenseren kijken we naar meer zonnepanelen of andere energiebronnen.
Tevens wordt er nagegaan of de verlichting van het trainingsveld vervangen kan worden voor LED verlichting.

Aansluitend lichtte Bert Lennips de financiering toe, waarbij de gemeente Hardenberg en de Rabobank een deel van de kosten subsidiëren.

RM