Landelijk is er de laatste tijd veel aandacht geweest voor grensoverschrijdend gedrag. Ook bij een voetbalvereniging kun je hiermee te maken krijgen. We hebben daarom als vereniging de stap gezet om een vertrouwenspersoon aan te stellen om waar het kan grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en een plek te bieden waar het besproken kan worden mocht het zich voordoen. We willen dat v.v. Bruchterveld’ 68 een plek is waar er met respect met elkaar wordt omgegaan en waar je je veilig en prettig voelt.

Wanneer neem je contact op?

Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd wordt. Dit geldt voor alle leden, ouders, vrijwilligers en gasten. Voorbeelden waarmee je terecht zou kunnen bij een vertrouwenspersoon zijn:
– pesten of gepest worden
– het gevoel hebben dat je er bijvoorbeeld door je geloof, seksuele voorkeur of huidskleur niet bij hoort
– grensoverschrijdend gedrag zoals verbale of fysieke agressie, seksuele intimidatie, machtsmisbruik. Dit betreft alle manieren waarop je onprettig benaderd wordt.
– het vermoeden dat iemand anders slachtoffer is van grensoverschrijdend gedrag
– de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging / het team
– twijfels of je eigen gedrag en/of beschuldigd worden van grensoverschrijdend gedrag
– wanneer je twijfelt of je je vraag kunt stellen aan de vertrouwenspersoon.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). https://centrumveiligesport.nl/contact

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Allereerst luistert de vertrouwenspersoon naar je verhaal en zorgt voor de eerste opvang. Waar nodig zoekt de vertrouwenspersoon samen met jou naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Alles wat je verteld mag niet zonder jouw medeweten met iemand anders besproken worden. Als het gewenst is kan een vertrouwenspersoon je ook helpen bij het indienen van een klacht. De vertrouwenspersoon rapporteert jaarlijks anoniem (er zullen geen namen genoemd worden) aan het dagelijkse bestuur om de aard van de meldingen en eventuele trends te bespreken.

 

Wie is onze vertrouwenspersoon?
Even voorstellen; ik ben Marjolein Ooms – Evers, 36 jaar. Ik woon samen met mijn man in Hardenberg. Aan het einde van dit jaar hopen we in mijn geboortedorp Sibculo te wonen. Ik voetbal zelf vanaf mijn 6de jaar. Eerst bij SVV’56 en vanaf mijn zeventiende bij v.v. Bruchterveld ’68. Met veel plezier doe ik dat nu bij Vrouwen 25+. Ik werk als hoofd behandeling en kwaliteit bij Ambiq, een instelling voor kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problemen. Ik ben orthopedagoog, GZ-psycholoog, EMDR therapeut en cognitief gedragstherapeut. Ik ben het gewend om met kinderen, hun ouders en volwassenen over lastige onderwerpen te praten. Ik hoop dan ook dat je me opzoekt als het jou kan helpen. Je kunt me bereiken door me even een mailtje te sturen, dan neem ik contact met je op.

Mailadres: vertrouwenspersoon@vvbruchterveld.nl

Op onze site is deze informatie altijd beschikbaar onder het kopje clubinfo!

 

Protocol
Door het NOC NSF is een protocol voor een vertrouwenspersoon opgesteld. Zie hiervoor de website: https://centrumveiligesport.nl/voor-en-over-professionals/vertrouwenscontactpersoon-vereniging