Vrijdag 6 oktober heeft de algemene ledenvergadering plaats gevonden,

Een vijftigtal leden was aanwezig om het wel en wee van onze vereniging te bespreken.

De volgende zaken passeerden de revue:

  • Verslag van de kantinecommissie;
  • Verslag van Tricolore;
  • Zaken van het voetbalfront;
  • Zaken van de bestuurstafel.

Ook namen we tijdens de vergadering afscheid van Bert Smit (technische zaken – jeugd) helaas was (is) er nog geen opvolger voor hem gevonden – deze vacature blijft hierdoor vacant in het bestuur.

Rode lijn tijdens de avond was het krijgen en/of behouden van vrijwilligers die een vereniging draaiende houden – conclusie was dat het een grote uitdaging wordt om in de toekomst vrijwilligers te vinden.

Ook is er tijdens de vergadering gepraat over het toevoegen van een extra contributie tarief, deze is voornamelijk voor de mensen die nog wel verenigingslid willen blijven maar geen competitie spelen (bijvoorbeeld onze zaterdagmiddag voetballers). Vanaf 1 januari zal dit nieuwe tarief van toepassing zijn. Meer informatie volgt binnenkort op de site.

Aan het einde van vergadering werden de jubilarissen gehuldigd en sloot voorzitter Henk Reinders de vergadering.