Het bestuur van v.v. Bruchterveld, nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op maandag 18 oktober 2021, aanvang 20.00 uur.

Plaats: clubhuis “Noppenveste” te Bruchterveld.

 

Agenda:

1. Opening

2. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering

3. Jaarverslag van de secretaris

4. Jaaroverzicht van de penningmeester

5. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Evelien Poortman en Alwin Huisjes

 

Het bestuur draagt voor:

Jarno de Weerd, voor de functie van penningmeester en

Eddy Hankamp, voor de functie technisch zaken (senioren).

Namen van tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk twee (2) dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk worden ingediend bij: Sander Hutten (secretaris@vvbruchterveld.nl)

 

6. Mededelingen (Commissie Kantine Beheer, Technische Commissie, Sponsorcommissie en sv Tricolore)

7. Huldigen jubilarissen

8. Rondvraag

9. Sluiting