Prachtig weer en een goede publieke belangstelling zorgden gisteravond voor een mooi decor bij de opening van het nieuwe kunstgrasveld en pannaveldje op sportpark de Noppenweide.

Voorzitter Henk Reinders hield een toespaak (zie volledige versie hieronder met foto’s).

Na de voorzitter sprak ook wethouder Douwe Prinsse de aanwezigen toe. Hij benadrukte hoe gelukkig de verenigingen in de gemeente Hardenberg zich mogen prijzen met een gemeenteraad die erg pro-sport is. Hierdoor is er de laatste paar jaar en ook de komende jaren erg veel in sportaccommodaties geïnvesteerd.  Ook prees hij de aanpak en vasthoudendheid van Bruchterveld als dorp en niet alleen als voetbalclub om de politiek van Hardenberg te overtuigen.
Na deze mooie woorden waren er voor de jongeren nog activiteiten op het nieuwe veld en aansluitend een hapje en drankje op het terras van clubhuis de Noppenveste.
Met de oplevering van genoemde velden beschikt vv Bruchterveld nu over een prachtige accommodatie waarvan nu ook in de winter en bij slecht weer volop gebruik gemaakt kan worden.
U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen!

Speach voorzitter:

Beste genodigden, dorpsgenoten,

Fijn dat u allen de moeite hebt genomen deze avond naar sportpark Noppenweide te komen.

Zo’n 10 jaar geleden was het wethouder van Sport van de gemeente Hardenberg, Douwe Prinsse die een persoonlijk streven openbaar maakte.  Zijn doel was het om binnen 10 jaar alle voetbalclubs in de gemeente van een kunstgrasveld te voorzien.
Een loffelijk streven en gezien de economische omstandigheden op dat moment wellicht ook realiseerbaar .  Voor vv Bruchterveld zou dit een uitkomst zijn en een einde maken aan jaarlijks terugkerende ellende in winter- en regentijden. Het trainingsveld onbespeelbaar, wedstrijden op veld 2 met grote regelmaat afgelasten…. Hierdoor ook in de winter bijna geen inkomsten.
Maar toen kwam er een periode dat het de gemeente financieel niet mee zat en wij zagen ons kunstgrasveld figuurlijk reeds in rook opgaan.
Enkele jaren geleden hebben VV Kloosterhaar, VVAvereest/Balkbrug en vv Bruchterveld al eens een gezamenlijke poging gedaan B&W er van te overtuigen dat een kunstgras toch wel erg gewenst was.
Dit leverde toen nog niet veel op.
Vorig jaar hebben we daarom onze tactiek wat aangepast. Samen met Plaatselijk Belang Bruchterveld en Ebbenbroek en CBS de Wiekslag hebben we geprobeerd de politiek van de gemeente Hardenberg te overtuigen. Het was en is tenslotte niet iets wat alleen de voetbalvereniging aangaat, maar het is ook een dorpsgebeuren omdat de jeugd op een modderig veldje zich ook niet kan vermaken en wat te denken van schoolgym ? Juist op het moment dat schoolgym buiten qua weer aantrekkelijk wordt, dan zijn de velden weer ingezaaid en mag men er niet op. Sommige partijen gaven ook gehoor aan onze oproep om de slechte trainingssituatie ter plaatse te komen bekijken.
Een lang verhaal kort: het is ons gelukt de meeste politieke partijen enthousiast te krijgen voor ons doel en zo heeft de gemeenteraad in 2015 beslist dat er geld beschikbaar zou worden gesteld voor de aanleg van een kunstgrasveld in Bruchterveld in 2016!

Dan moet er nog verlichting op. Bij voorkeur LED verlichting. Mede vanwege de gemeentelijke bijdrage en een flinke subsidie van overheidswege (én wederom ook van de gemeente) werd het ons mogelijk gemaakt ook deze wens in vervulling te laten gaan.
Zo meteen ziet u het resultaat, al moet Enexis nog even aan het werk voordat we het licht op volle kracht kunnen inzetten.

Voor wij tot de opening van het veld overgaan, wil ik graag een aantal instanties en personen bedanken.
Allereerst de gemeente Hardenberg in het algemeen, maar in het bijzonder wethouder Prinsse voor zijn initiatief en zeker ook Dick Rosink van de afd Sportzaken, die ons steun en toeverlaat was en zich enorm voor ons heeft ingezet.
Verder Antea Group die in opdracht van de gemeente de aanleg samen met onderaannemers heeft gerealiseerd.
OVI uit Enschede die de LED-lichtinstallatie heeft aangelegd.
Omdat wij graag zwart gecoat hekwerk wilden, maar dit een meerprijs betekende, zouden wij als ruilmiddel zelf het straatwerk doen.  In de praktijk ging dit echter niet door mede vanwege de vakantieperiode en hebben we Raymon Grote Beverborg gevraagd dit op zich te nemen. Hij heeft dit prima opgepakt en in een zeer korte periode het straatwerk opgeleverd en ons daarin ook nog wat gesponsord!
Dan Loonbedrijf Veltink die door Antea was ingehuurd, maar ook voor ons nogal wat werk onder de noemer  sponsoring heeft gedaan.
Henk Lenters was net gestopt met zijn kraanbedrijf, maar vond het prachtig dat hij ons nog een aantal keren uit de brand kon helpen met zijn kraanervaring. Ook Henk bedankt.

Verder iedereen die heeft meegeholpen met andere werkzaamheden als sleuven graven, kabels trekken, etc.  Enorm bedankt.

Dan zijn er nog twee personen die ik extra in het zonnetje wil zetten. Deze mannen hadden nog net hun tenten niet opgezet op ons sportpark, maar hebben wel ongeveer de hele zomer hun vrije tijd hier doorgebracht.
Zij fungeerden als aanspreekpunt voor de aannemers en sprongen bij daar waar kon. Ik heb het over onze consul en oud-voorzitter Gerrit Jan Lennips en terreinmanager  Hilbert Eggengoor.
Graag wil ik hen nu een bloemetje overhandigen en tevens de opening van het veld laten uitvoeren.

 

In het verlengde van het kunstgrasveld ging een andere wens in vervulling.
De realisatie van een pannaveldje.
Jaren geleden hebben we hier al eens een prijs voor opgevraagd. Onbetaalbaar vonden we het.
Totdat we vorig jaar werden gewezen op de mogelijkheid om een bijdrage uit het Fonds Coöperatie Dividend Rabobank VVS te krijgen.
De aanvraag werd ingediend en een bedrag van € 10.000,- werd ons toegezegd.
Begin dit jaar hebben we middels een clubkasactie van de Rabobank  nog eens een leuk bedrag bijeen gebracht, niet in het minst door de premie van      €2000,- die werd toegekend nadat onze jongste jongens en meisjes de Rabobank op ludieke wijze hadden overvallen en de medewerkers ervan overtuigden ons de prijs toe te kennen. Het eea staat nog steeds op youtube. Tik maar eens Bruchterveld en clubkasactie in.
Het veldje is parallel aan het kunstgrasveld aangelegd door Antea, maar nu in opdracht van VV Bruchterveld zelf.
En ook hier konden we met zelfwerkzaamheid weer flink wat geld besparen.
Loonbedrijf Veltink heeft het grondwerk gedaan als sponsoring.
De tegels en opsluitbanden zijn  voor een heel speciaal prijsje geleverd door Morssinkhof Beton.
Het straatwerk zelf is gedaan door een aantal leden, waarbij Enk en Rob Lubbers het initiatief hebben genomen en ook Freddy Meijerink niet vergeten mag worden. Verder hebben meerdere leden een schop of tegels in hun handen gehad en het shoveltje van Egbert Meijerink was erg handig.
En voor de kinderen die even willen uitrusten heeft Henk Welleweerd een prachtig bankje gemaakt.
Allen enorm bedankt!

Binnen onze vereniging is er een persoon die wij met recht Mister Rabo kunnen noemen en dat is Bert Lennips, al jarenlang financieel adviseur bij deze bank en oud-bestuurslid, oud-speler en momenteel scheidsrechter binnen onze vereniging.

Graag zou ik daarom straks Bert willen uitnodigen namens de Rabobank het panna-veldje te openen en nu reeds willen bedanken voor hun financiële steun.

Het is ondoenlijk om iedereen die ik zou willen bedanken voor zijn of haar inzet bij name te noemen. Neem het me niet kwalijk.
Daarom nog één keer voor iedereen die betrokken is geweest:
Heel erg bedankt en een groot applaus voor jezelf!

Vv Bruchterveld heeft nu een sportpark en accommodatie waar we trots op mogen zijn met z’n allen. Laten we er daarom zuinig op zijn.

Direct na de opening van de beide velden zullen er wat activiteiten door de jeugd plaatsvinden.

Daarna bent u van harte welkom in ons clubhuis de Noppenveste voor een drankje en een borrelhapje.

Ik dank u voor uw aandacht!