Zaterdag 16 juni was de jaarlijkse klussendag, de opkomst was zeer groot (meer dan 40 leden) en daardoor zijn heel veel klussen uitgevoerd!

Als bestuur willen we iedereen bedanken!