Als bestuur hebben we besloten om voor onze club huisregels op te stellen.

Veel van deze regels zijn als vanzelfsprekend voor een ieder bij onze club – wij hopen ook dat dit zo blijft in de toekomst.

Mochten er naar aanleiding van deze huisregels vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

De regels zijn te vinden via downloads