Zoals besproken tijdens de laatste algemene ledenvergadering willen we graag met onze leden een brainstorm avond houden over de toekomst van onze club!

Denk hierbij aan het werven en behouden  van vrijwilligers, het verduurzamen van ons clubgebouw, de manier waarop we onze club besturen en nog wat zaken meer!

Bij deze nodigen we iedereen uit om maandag 12 november te komen naar de Noppenveste om hier vanaf 20:00 tot 21:30 over te praten!

Als bestuur hebben we deze avond georganiseerd en we hopen dat veel leden willen meedenken hoe we deze fantastische club ook in de toekomst succesvol te laten zijn!

Dus laat je stem horen!