Naar aanleiding van de nieuwe corona maatregelen hebben wij als bestuur besloten om de ALV (gepland op 15 oktober) uit te stellen naar een nader te bepalen datum.

Als de nieuwe datum bekend is – waarbij de voorkeur uitgaat naar een vergadering waar onze leden fysiek bij aanwezig kunnen zijn, zal dit gecommuniceerd worden.

Het bestuur.