Het bestuur van v.v. Bruchterveld, nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

op vrijdag 6 oktober 2017,
aanvang 20.00 uur.

Plaats: clubhuis “Noppenveste” te Bruchterveld.

Agenda:

1. Opening
2. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering
3. Jaarverslag van de secretaris
4. Jaaroverzicht van de penningmeester
5. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: Bert Smit

Op dit moment is het bestuur er helaas nog niet in geslaagd, om deze vacature in te vullen. Mocht je interesse hebben, meld je dan bij 1 van de bestuursleden. Of per mail: secretaris@vvbruchterveld.nl

6. Mededelingen Commissie Kantine Beheer
7. Mededelingen (Technische Commissie, Sponsorcommissie en sv Tricolore)
8. Mededelingen van de Jubileumcommissie
9. Rondvraag
10. Sluiting

Het bestuur