Op maandag 18 oktober hebben we de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De opkomst was laag te noemen. Slechts 30 leden waren bij deze vergadering aanwezig.

Voorzitter Jan Pullen opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom. De notulen van de vorige vergaderingen werden op 1 puntje na goedgekeurd. Dit zal gecorrigeerd worden, en in de eerst volgende bestuursvergadering zullen de notulen ondertekend worden.

Secretaris Sander Hutten las vervolgens het jaarverslag voor. Doordat er maar weinig is gevoetbald in het afgelopen seizoen viel er maar weinig bijzonders te melden.

Vervolgens was het de beurt een penningmeester Evelien Poortman voor het financiële jaarverslag. Gelukkig konden we een financieel resultaat laten zien wat deels ontstaan is door de tegemoetkomingen die we hebben gekregen van de overheid als coronasteun.

De vergadering ging verder met de jaarverslagen van technische zaken senioren (Alwin Huisjes), technische zaken jeugd (Simon Benjamins), commissie kantine beheer (Tina Welleweerd) sponsoring (Enk Lubbers) en Tricolore ( Lara Flier)

Na een korte pauze was het tijd voor de bestuurswisselingen. Alwin Huisjes en Evelien Poortman namen na 6 jaar afscheid van het bestuur. Laatst genoemde heeft tevens 10 deel uit gemaakt van de sponsorcommissie. Beiden werden bedankt met een bos bloemen en een dineercheque. Hun opvolgers zijn Eddy Hankamp en Jarno de Weerd.

Vervolgens was het tijd om de jubilarissen te huldigen. Dit jaar waren er 5 leden die 25 jaar lid van onze club waren te weten: Linda Zwiers, Niels Lubbers, Bas Waterink, Roy Timmerman en Dirjan Holtvluwer (was helaas niet aanwezig). Ze ontvingen allen een bos bloemen!

De vergadering eindigde met de gebruikelijk rondvraag waar  door een aantal leden gebruik van is gemaakt. Tegen 21.30uur was de vergadering afgelopen en nodigde de voorzitter iedereen nog even uit om te blijven voor een hapje en een drankje.