Afgelopen woensdag was in clubhuis de Noppenveste de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
De opkomst was met ruim 50 personen redelijk te noemen, al zijn het altijd dezelfde personen die wel en die niet verschijnen op zo’n avond.

Een greep uit de bespoken onderwerpen:

Vaste onderwerpen als jaarverslag door de secretaris en het financieel overzicht door de penningmeester kwamen aan de orde.

Verder bestuurswijzigingen:  Marcel Rolfes stopt als secretaris. Sander Hutten neemt zijn plaats in het bestuur en functie over.  Bert Altena stopt als bestuurslid technische Zaken senioren.  Alwin Huisjes neemt zijn taak over.
Harry Bolks gaat de ledenadministratie doen.
Hennie Bakker stopt als voorzitter kantinecommissie. Voor haar is er nog geen opvolg(st)er gevonden, al zijn hier al tientallen voor benaderd!

Natuurlijk namen we ook afscheid van een flink aantal trainers, leiders, en andere functionarissen.

Verder werden er weer jubilarissen (25 en 40 jr) in het zonnetje gezet.

De TC (jeugd en snioren) keek terug op een bewogen seizoen, maar ook vooruit naar het komende.

Het belang van het hebben van (voldoende) sponsors werd door Wim Otten nog eens benadrukt in zijn overzicht.
Tevens werd het voorstel om vanaf komend seizoen met een kledingfonds te gaan werken door de vergadering aangenomen.

Van eenzelfde of wellicht nog groter belang is de omzet uit de kantine.
De gemeentelijke handhaving op de (beperkte) sluitingstijden maakt het niet gemakkelijker.
De barbezetting op woensdag en donderdag wordt steeds lastiger rond te krijgen. Wie biedt zich hiervoor aan?

De totstandkoming van het kunstgras en de LED verlichting werd nader toegelicht. De aanleg is inmiddels van start gegaan.
Oplevering is gepland op vrijdag 19 aug. 2016.

Belangrijk punt hierbij : Voor het straatwerk rondom het veld zal een beroep worden gedaan op alle senioren teams.
Via de leiders zal een ieder hierover nader worden geinformeerd.

Clubscheidsrechters: Zoals altijd is hieraan een tekort. En nu stoppen er ook nog twee.
We doen een dringend beroep op een ieder die stopt met actief spelen om deze taak op zich te willen nemen.
Anders moeten er spelers zelf gaan fluiten.

Na de rondvraag werd de trekking van de verloting gedaan. De prijswinnaars staan elders op de website genoemd.

Voorzitter Henk Reinders bedankte iedereen voor zijn/haar komst en voor ieders inzet in het afgelopen seizoen.
De club drijft op vrijwilligers, maar ondanks hun inzet  zijn er nog steeds veel vacatures.

Na afloop werd er op de beamer een lijst met vacatures getoond:

Wedstrijdsecretaris Vrouwen/MA
Wedstrijdsecretaris DEF
Leider Vr1
Leider 3e
Voorzitter CKB (kantine commissie)
Websiteredacteuren
Extra trainer C+D
Bestuursleden Tricolore (bij voorkeur niet spelend)
Verslaggever wedstrijden 1e elftal
Bestuurslid algemene zaken
Clubscheidsrechters
Beheerder interne kabelkrant

Wie voor een van deze taken wel wat voelt, kan zich aanmelden bij de voorzitter of bij een ander bestuurslid.

voorzitter@vvbruchterveld.nl
secretaris@vvbruchterveld.nl

 

Het bestuur en de club wenst Judith Heidotting, die herstellende is van een zwaar auto-ongeluk een spoedig en volledig herstel toe.

Een ieder een fijne vakantie toegewenst en tot in augustus!

Het Bestuur.

DSC07255 DSC07252 DSC07250 DSC07247 DSC07244 DSC07243 DSC07242 DSC07240 DSC07238 DSC07234 DSC07233 DSC07229 DSC07227 DSC07226 DSC07224 DSC07223 DSC07220 DSC07219 DSC07218 DSC07216 DSC07215 DSC07213 DSC07211 DSC07210 DSC07209 DSC07206 DSC07257