Zaterdag 7 januari kon helaas vanwege het snertweer en de slechte gesteldheid van de wegen in Bruchterveld de snertloop niet doorgaan.

De nieuwjaarsborrel ging echter wel door.
En ondanks de omstandigheden werd deze toch redelijk goed bezocht. De Noppenveste was gezellig gevuld.
Voorzitter Henk Reinders blikte terug op het  kalenderjaar 2016 en ook vooruit naar het nieuwe jaar en zelfs al ietsje verder.

Meest in het oog springende gebeurtenissen waren helaas het overlijden van Henk Snoeijink (73 jr) en Henk Hankamp (55 jr).

Gelukkig waren er ook plezierige zaken te melden, zoals de aanleg van het kunstgrasveld, de LED verlichting en het pannaveldje.
Mn het feit dat het pannaveldje is aangelegd zonder ook maar één cent uit de clubkas hiervoor te gebruiken, is een compliment voor de sponsors en vrijwilligers.

De trainers van het 1e en 2e (heren) hebben hun contracten met een jaar verlengd.

In 2017 wordt de ledenvergadering voor het eerst niet meer in juni gehouden maar op de eerste vrijdag van oktober. Dit ivm het feit dat we nu van een boekhoudkundig kalenderjaar naar een boekhoudkundig seizoen gaan. U kunt 6 oktober alvast noteren.

Op 13 februari wordt er ’s avonds een opfriscursus voor het gebruik van het AED apparaat gehouden in de Noppenveste. Deelname is VERPLICHT voor alle trainers, leiders en aanvoerders (18 jr en ouder).
Het bestuur vindt deelname door allen van dermate groot belang, dat trainingen op dat tijdstip moeten vervallen of worden verplaatst. Ook trainers/leiders die via hun werk of andere wegen in het bezit zijn van EHBO- en/of reanimatiediploma’s worden toch geacht aanwezig te zijn.
De voorzitter refereerde hierbij aan het voorval in de sporthal van Veenoord op 27 december tijdens het Protos Weering Toernooi waarbij het AED apparaat een speler het leven redde.

Dan is er in januari 2018 het 50 jarig jubileum van de club.
Bert Lennips vertelde hierover het eea namens de jubileum commissie.
Op de website staat nu rechtsonder op de hoofdpagina een aflopende digitale klok. Deze klok herinnert er ons aan dat het nu toch al wel erg dichtbij komt.
26 januari 2018 is dé datum. Op deze avond zal er dan ook voor alle leden een feestelijke avond worden georganiseerd.
Verdere activiteiten zullen een week lang plaatsvinden van  26 mei tot 2 juni 2018.
Nadere  informatie volgt uiteraard, maar noteer alvast deze datums in uw agenda.
Verder zal er gedurende het komende jaar regelmatig info op de website komen, met anekdotes en voorvallen uit de afgelopen 50 jr.

Na de toespraak was het nog erg gezellig onder het genot van een  hapje en drankje (en snert).
Zelfs de allerjongste aanwinst werd de gezelligheid met de paplepel (fles) ingegeven.