Kantine blijft voorlopig gesloten

Vanaf 1 juli mogen van de overheid sportkantines weer geopend worden. Wel gelden hiervoor de regels zoals deze zijn opgesteld voor de horeca.

Als bestuur en kantinecommissie hebben we besloten om de kantine voorlopig gesloten te houden.

We zullen bezig gaan om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om veilig te kunnen openen.

Wij streven ernaar om zaterdag 8 augustus (laatste zaterdag bouwvak) de kantine weer te openen!

Wel mag er weer gebruik gemaakt worden van het kunstgras veld om een balletje te trappen.

Hierbij geldt dat de kantine en dus ook het terras gesloten zijn!